Dodany: 17.06.2014 Zmieniany: 25.04.2022 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

 


 


Położenie Gminy Sędziszów Młp. w obrębie głównych szlaków
komunikacyjnych sprawia, że jest ona atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Wszystkie tereny inwestycyjne położone są w pobliżu sieci transportowej, którą
tworzą:

-  autostrada A4 – węzeł Sędziszów Młp. w odległości 4 km od
centrum miasta ,

-  droga krajowa nr 94 (międzynarodowa) DK94,

-  droga wojewódzka nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów
Małopolski,

-  linia kolejowa relacji Wrocław-Kraków- Rzeszów-Przemyśl,
należąca do trasy E-30.

Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy
określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którymi są
objęte.


 

 

 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe

Teren 1 - przemysłowy, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sędziszów Młp.

Teren 2 - zabudowa mieszkaniowa, Wolica Piaskowa

Teren 3 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa, Sędziszów Młp.


Teren 4 - zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowa, Góra Ropczycka

Teren 5 - zabudowa produkcyjna, usługowa i mieszkaniowo-usługowa, Sędziszów Młp.

Teren 6 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa, Borek Wielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ULGI DLA
INWESTORÓW

 

 

 

 

 

1) Uchwałą Nr XLI/384/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z 30 października 2014 r. wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z
nowymi inwestycjami na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski. Okres zwolnienia
wynosi maksymalnie 7 lat przy zatrudnieniu co najmniej 90 osób.

 

Przedmiotowa uchwała bazuje na
rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej.

 

 

 

2) Preferencyjne warunki prowadzenia działalności na teryto­rium
SSE oznaczają możliwość skorzystania przez inwestorów z pomocy publicznej. Jest
ona przyznawana w formie zwolnienia od
podatku dochodowego i zwolnienia

z podatku od nieruchomości
na mocy w/w
uchwały Rady Miejskiej.

 

Maksymalna intensywność pomocy jaką
może otrzymać przedsiębiorca w formie zwolnienia od podatku dochodowego, określona zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego wynosi 50 %.

 

W przypadku dokonania inwestycji o wartości 10 mln łączna
wartość pomocy (zwolnienie) nie może przekroczyć: 5 mln złotych, dla małych
przedsiębiorców – 7 mln złotych, a dla średnich – 6 mln złotych.

 

 


 


 

OTOCZENIE
BIZNESU

 

Na
terenie miasta Sędziszów Małopolski funkcjonują:

 

ü  banki: Bank Pekao S.A., Podkarpacki Bank
Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy, Getin Bank,

 

ü  szkoły: podstawowe, gimnazjum, Liceum
Ogólnokształcące, Zespól Szkół Technicznych,

 

ü  obiekty
sportowe:

stadion sportowy, sale gimnastyczne, boiska sportowe

 

ü  hotele
i inne obiekty hotelarskie,
 

 

ü  w Rzeszowie oddalonym ok. 22 km od SSE mają siedziby uczelnie wyższe,
między innymi Politechnika Rzeszowska, oferujące kształcenie na wielu
kierunkach.

 

 


 


 

ATUTY MIASTA I GMINY SEDZISZÓW MAŁOPOLSKI
 

ü  komfortowe połączenie z
autostradą A4, drogą krajową nr 94 i wojewódzką nr 987,

 

ü  bliskość portu lotniczego
Jasionka (30 km),

 

ü  Specjalna Strefa Ekonomiczna –
Podstrefa Sędziszów,

 

ü  gotowe do sprzedaży tereny
inwestycyjne,

 

ü  niskie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej,

 

ü  dostępna wykwalifikowana kadra
i siła robocza,

 

ü  usytuowanie w pobliżu ważnych
odcinków komunikacyjnych,
bogate tradycje przemysłowe.

 

 

 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności