Dodany: 16.03.2005 Zmieniany: 03.04.2017 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

"W 1346 r., król (Kazimierz Wielki), nadał niejakiemu Cedronowi swój las nad rzeką Brzeźnicą (dzisiejsza Wielopolka) , celem lokowania tam wsi, której granice wyznaczać miały Witkowice, Ostrów, bagno, zwane Ługiem i bieg rzeki Tuszymki" - tak początki Borku opisuje K. Baczkowski w pracy "Szkice z dziejów Sędziszowa Małopolskiego i okolicy”. Zasadźca we wsi założył 2 karczmy, młyn oraz stawy rybne. Nazwa wsi pochodzi od rozległych borów, które przed wiekami ją otaczały. Zachowały się w źródłach imiona sołtysów Borku z XV w.: w 1459r. urząd ten sprawował Wojcieszek, w 1473 - Stanisław. W stuleciu następnym pojawiają się w dokumentach imiona, lub przezwiska, kmieci z Borku: Rachwał, Jomis,  Lorek, Uliasz, Seglin, Byrdoła. Wieś należała do włości królewskich i była przypisana do uposażenia starostwa ropczyckiego.

Do dzisiaj funkcjonują tradycyjne nazwy części wsi: Dwór, Poręby, Grobla, Zarzecze, Środek, Kolonia, Koniec. Przez wieś płynie rzeka Bystrzyca.

Nie przeszły bez echa w Borku zrywy niepodległościowe w XIX w. Adam Hibl przystąpił do oddziału partyzanckiego w czasie powstania styczniowego, zaś Michał Dyło dostarczał powstańcom broń, wspomagał finansowo i służył za przewodnika, ratując niejednokrotnie uczestników walk przed aresztowaniem.
W 1893 r. w Borku otwarto jednoklasową szkołę powszechną, w budynku tym funkcjonowało później przedszkole, ale został on sprzedaży i wyburzony. Nowy budynek szkoły ukończono w 1961 r., rozbudowano go w 1996 roku. W 2009 r. został wyremontowany i dobudowano salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 24 m. Obecnie uczęszcza do niej łącznie z klasą „0” - 89 uczniów.

W latach siedemdziesiątych wieś wzbogaciła się o Dom Ludowy, który zastąpił poprzedni, z 1904 r. Obiekt ten w roku 2009 r. przeszedł gruntowną modernizację. Obecnie mieści on bibliotekę, OSP, koło gospodyń wiejskich i klub sportowy.  OSP w Borku Wielkim powstała w 1906 r. z inicjatywy Tomasza Dyły, ówczesnego posła na Sejm.  Aktualnie funkcję prezesa sprawuje Ryszard Przypek, naczelnikiem jest Sławomir Bartkowicz. Jednostka dysponuje samochodem marki Gazela 4x4. Liczy 47 członków.

Od 2004 r. działa w sołectwie piłkarski UKS "Borkovia", występujący obecnie w klasie B.

Od 1958 r. wieś jest zelektryfikowana, od 1991 - zgazyfikowana, w latach 1997-99 zainstalowano sieć telefoniczną. W 2000 r. oddano do użytku wodociąg a w 2014 r. kanalizację sanitarną, miejscowość posiada więc już wszystkie niezbędne media. Przez Borek Wielki przebiega autostrada A4 i jest tam zlokalizowany zjazd oznaczony jako "Sędziszów". 

W czerwcu 1985 r. Borek Wielki został siedzibą parafii. Kościół p.w. NMP Częstochowskiej zaprojektował Henryk Modrakowski. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki, ozdobiony dwunastoma rzeźbionymi orłami polskimi z różnych epok oraz krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Uroku świątyni dodają, rzeźbione w drewnie, stacje Drogi Krzyżowej, autorstwa Jana Wozowicza. Na wieży kościelnej wiszą trzy dzwony: Maryja, Jan Paweł, Antoni, ważące odpowiednio 500, 300, 150 kg. 

Sołtysem sołectwa jest pan Mieczysław Migacz.

 

 


 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności