Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 04.01.2019 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
Wieś powstała na przełomie XV i XVI wieku. Leży po prawej stronie drogi Sędziszów – Kolbuszowa. Przez wieki należał do klucza sędziszowskiego i dzielił jego losy. Pod koniec XVIII w. mieszkało tu 43 poddanych - więcej niż na Wolicach: Ługowej i Piaskowej. Szacowana wartość świadczeń chłopskich, w stosunku do dochodu, wypracowanego w gospodarstwie, wynosiła ok. 27%. Po uwłaszczeniu, w drugiej połowie XIX w. doszło do długoletnich sporów z dworem o las, zakończonych niepomyślnie w 1871 r., mimo interwencji u cesarza w Wiedniu. Tak, jak w przypadku innych miejscowości, dokładnych danych o Kawęczynie dostarcza spis powszechny z 1933 r. We wsi było wówczas 142 budynki, z których tylko jeden był murowany. 102 domy miały tylko jedną izbę, 122 kryły strzechy, w 105 nie było podłóg. Liczba mieszkańców wynosiła 864 osoby.

Po drugiej wojnie światowej we wsi istniała szkoła czteroklasowa, której absolwenci kontynuowali naukę w Sędziszowie. Niedogodność takiego rozwiązania zmobilizowała mieszkańców do podjęcia wysiłku budowy odpowiedniego budynku szkolnego. Prace zakończyły się w 1956 roku. Budynek remontowany, unowocześniany, służy mieszkańcom do dziś, pełniąc rolę nie tylko placówki edukacyjnej, ale i kulturalnego centrum wsi. Obecnie uczęszcza do niej łącznie z klasą „0” - 71 uczniów. W 1985 r. ruszyła budowa kaplicy z punktem katechetycznym. Pracami kierował ks. Andrzej Machowicz. Uroczystego poświęcenia świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego dokonał abp Jerzy Ablewicz 7 maja 1988 r. Po dziesięciu latach w Kawęczynie utworzono rektorat, a obecnie jest to w pełni samodzielna parafia.
Wieś jest wyposażona w sieć telefoniczną, gazową, wodociągową oraz kanalizację sanitarną a wzdłuż drogi powiatowej biegnie chodnik znacząco poprawiając bezpieczeństwo.
 
W Kawęczynie Sędz. działa od 1946 r. klub sportowy, obecnie pod nazwą "Progres", który dysponuje Domem Sportu wybudowanych w latach 1985-90 i gruntownie przebudowanym w 2014 r. Klub ten w 2013 r. awansowała do klasy okręgowej rywalizując m.in. z Lechią Sędziszów Młp., Błękitnymi Ropczyce czy Iglopolem Dębica. 
W 1925 r. w miejscowości założono jednostkę OSP. Jej siedzibą jest były budynek szkoły i przedszkola, stojący w centrum wsi zwany potocznie "Rotundą". Funkcję prezesa pełni  Łukasz Feret, a naczelnika – Krzysztof Baran. Do OSP w Kawęczynie Sędziszowskim należy 26 członków. Jednostka dysponuje samochodem marki Ford Transit.

 
Sołtysem sołectwa  jest pan Marek Kapusta.
 
 
 

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności