Dodany: 16.03.2005 Zmieniany: 04.01.2019 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

Gmina Sędziszów Małopolski położona jest w województwie podkarpackim, w środkowo zachodniej jego części, w powiecie ropczycko - sędziszowskim, 25 km na zachód od Rzeszowa - stolicy województwa, na pograniczu dwóch wielkich jednostek fizyczno - geograficznych Polski Południowej, tj. Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Strzyżowskiego.

 

Północna część gminy charakteryzuje się piaszczystym, równinnym terenem o dużej lesistości, z obszarem chronionego krajobrazu - "Zabłocie". Przepływa tutaj rzeka Tuszymka, nad którą położone są dwa zalewy, w Cierpiszu i Rudzie. Południowa części gminy położona jest w Strzyżowsko-Sędziszowskim obszarze krajobrazu chronionego, z płaskowyżem Zagorzyc i Szkodnej, z licznymi wąwozami i kotlinami, w szczytowych partiach wzgórz występują lasy jodłowe i bukowe. Przez tę część gminy przepływają rzeki: Budzisz, Gnojnica, które na terenie miasta łączą się i wpadają do Bystrzycy. Rzeźba terenu jest bardzo różnorodna, najniżej nad poziomem morza położony jest Boreczek - 200 m, a najwyżej Szkodna - 403 m.

 

Powierzchnia gminy ma charakter wydłużony w kierunku północ-południe i jej długość w tym odcinku wynosi ok. 20 km, natomiast szerokość na kierunku od zachodu do wschodu jest zróżnicowana i waha się od 5 do ok. 11 km. Gmina graniczy od północy z obszarem gminy Kolbuszowa i Niwiska, od wschodu z gminą Świlcza i Iwierzyce, od południa z gminą Wielopole Skrzyńskie, a od zachodu z gminami Ropczyce i Ostrów.

 

Gmina Sędziszów Młp. ma bardzo dobre położenie komunikacyjne z uwagi na fakt lokalizacji przy autostradzie A 4, drodze krajowej 94 Zgorzelec - Medyka oraz linii kolejowej Wrocław - Medyka.

 

Swym zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Sędziszów Młp. i 11 sołectw: Będziemyśl, Boreczek, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Góra Ropczycka, Klęczany, Krzywa, Ruda, Szkodna, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne.

 
Obecnie miasto i gmina Sędziszów Młp. zajmuje powierzchnię 154 km2 (co stanowi 28% powierzchni powiatu), na której mieszka ponad 23.000 mieszkańców (32% ludności powiatu), w tym ponad 12 tys. w mieście. Od 1 stycznia 2019 roku Sędziszów Małopolski powiększył się o 4 miejscowości: Borek Wielki, Kawęczyn Sędziszowski, Wolicę Ługową i Wolicę Piaskową. Dzięki temu dotychczasowa powierzchnia miasta zwiększyła się z 996,49 ha do 3.699,03 ha, a liczba ludności wzrosła z ponad 7 tys. do ponad 12 tys. osób.

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności