Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 04.01.2019 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
Leży na północ od Sędziszowa, sąsiadując z Wolicą Ługową od wschodu,  Boreczkiem od północy i Borkiem Wielkim od zachodu. Udokumentowana historia wsi sięga połowy XV wieku. Należała wówczas Wolica do tzw. klucza sędziszowskiego, stanowiącego własność Odrowążów. W kolejnych stuleciach dzieliła wieś losy klucza, będąc własnością m.in. Ligęzów, Lubomirskich i Potockich. Pod koniec XVIII w. w Wolicy żyło 34 poddanych dominium sędziszowskiego - w sąsiedniej Wolicy Ługowej było ich 28, a w Kawęczynie-43.
XIX wiek często kojarzony jest z okresem powtarzających się klęsk elementarnych. Nie omijały one także okolic Sędziszowa. Długotrwałe ulewy lub susze niszczyły zasiewy, sprowadzając na ludzi głód. Często nawiedzały te tereny epidemie. Z dziejami Wolicy wiąże się legenda, mówiąca, że w pierwszej połowie XIX stulecia wszyscy mieszkańcy wsi zmarli na cholerę. Właściciel na nowo zasiedlił osadę, uprzednio oborawszy grunty wołami czarnej maści, pochodzącymi z bliźniąt. Ten magiczny zabieg miał ustrzec Wolicę przed podobną klęską w przyszłości. W drugiej połowie XIX w. widoczne jest znaczne ożywienie, zwłaszcza na polu gospodarki. W Wolicy w tym czasie powstało kółko rolnicze oraz Gminna Kasa Pożyczkowa. Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował rozwój tych cennych inicjatyw. Nowe okoliczności wymagały od ludzi określonych zachowań. Wielu mieszkańców Wolicy wzięło udział w walkach podczas pierwszej wojny. Wielu zaciągnęło się do wojska w obliczu wojny z bolszewikami w 1920 r. Opracowania podają nazwiska ochotników z Wolicy, walczących z Sowietami w latach 1918 - 20. Są to : F. Buraś, J. Pichla, W. Oleś, S. Szczęch,  L. Ziomek, J. Buraś, M. Basara, L. Przydział, S. Kułak, P. Stręk, J.Skarbek. Niestety, część z nich poległa. Z okresu międzywojennego posiadamy dokładniejsze dane o warunkach życia we wsi: w 1933 roku było tu 149 domów - wszystkie drewniane, 103 kryła strzecha, 110 nie miało podłóg. Ze względu na trudne warunki życia - gospodarstwa były niewielkie, brakowało siły pociągowej – 20 mieszkańców wsi wyemigrowało do Ameryki. Odrodzenie niepodległego państwa polskiego sprzyjało działalności politycznej. Najaktywniejsi na tej niwie byli : W. Kułak, członek BBWR oraz F. Stręk, działacz PSL "Piast". W latach drugiej wojny światowej w Wolicy, w domu Mazura, było jedno z ognisk akcji tajnego nauczania. 15 mieszkańców, głównie członków AK, uzyskało dzięki temu maturę.
We wsi funkcjonuje Dom Ludowy odremontowany w 2011 r. oraz Szkoła Podstawowa z Przedszkolem tworząc Zespół Szkół, w 2004 r. rozbudowany o  salę gimnastyczną, dwie sale dydaktyczne, kotłownię i zaplecze socjalne. Obecnie uczęszcza do zespołu - 151 dzieci.
Jednostka OSP powstała w latach 1902-04, z inicjatywy Adama Bartosza. Obecnie funkcję prezesa pełni Bogdan Daniel, a naczelnika Mateusz Kupś. Liczy 32 członków i dysponuje samochodem Magirus Deutz 90M.
Wolica Piaskowa posiada sieć energetyczną,  telefoniczną, gazową, wodociągową oraz kanalizację sanitarną. We wsi funkcjonuje klub sportowy PIAST, rywalizując w klasie B piłki nożnej.
Sołtysem sołectwa jest pani Monika Mazur.


  
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności