Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodany: 04.01.2013 Zmieniany: 18.02.2013
A A A
W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na terenie Gminy Sędziszów Młp. zostali wybrani następujący oferenci:

SOiO.524.19.2013.KZ                              Sędziszów Młp. 03.01.2013 r.


Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert
 na realizację zadań publicznych w 2013 r. Działając na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na terenie Gminy Sędziszów Młp. zostali wybrani następujący oferenci:
1. Na realizację zadania I - praca socjalna mająca na celu pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie -  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób     z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Młp., ul. Kościuszki 20 – dotacja z budżetu gminy na kwotę 16.000 zł
2. Na realizację zadania II - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe – organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady - Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp.  - dotacja z budżetu gminy na kwotę 28.000 zł
3. Na realizację zadania III - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:


- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”  -   3.800 zł
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” Sędziszów Młp.             -   4.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” Będziemyśl                           -   8.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” Wolica Piaskowa              -   8.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy  „KORONA” Góra Ropczycka         -   8.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy  „TĘCZA” Sędziszów Młp.              -   9.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy  „PŁOMIEŃ” Zagorzyce                 -  11.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy  „BORKOVIA” Borek Wielki            -  11.500 zł
- Klub Sportowy „PROGRES” Kawęczyn                                    -  12.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy  „SOKÓŁ” Krzywa                          -  12.500 zł
- Ludowy Klub Sportowy  „PLON” Klęczany                               -  12.500 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ”                        -  41.500 zł
4. Na realizację zadania IV– Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem  alkoholizmu:
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” Sędziszów Młp. -  11.000 zł
- Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. -    4.000 zł.
- Polski Związek Niewidomych  Koło Powiatowe Ropczyce    -       500 zł. 


                                                                 Burmistrz Sędziszowa Młp.
                                                                       mgr Kazimierz Kiełb

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności