SPRAWOZDANIE Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi 2013

SPRAWOZDANIE Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi 2013

Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Dotacje na realizacje zadań z zakresu sportu w 2014 r.

Dotacje na realizacje zadań z zakresu sportu w 2014 r.

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotacje celową na rozwój sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp. w 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. na terenie Gminy Sędziszów Młp.

WYNIK KONSULTACJI

WYNIK KONSULTACJI

W dniu 26.11.2013 r. zakończył się termin konsultacji w sprawie Projekt Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ROPCZYCACH

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ROPCZYCACH

Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych organizuje bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 4 i 5 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Ropczyce ul. Konopnickiej 5, I piętro.

Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi

W załączeniu Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Dotacja na rozwój sportu w 2013 r.

Dotacja na rozwój sportu w 2013 r.

Wysokość dofinansowania oraz wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na rozwój sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp. w 2013 r.:

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na terenie Gminy Sędziszów Młp. zostali wybrani następujący oferenci:

Konkurs ofert

Konkurs ofert

Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłosił konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych. Szczegóły w zakładce /Konkursy Ofert.

Konwencja Wyborcza do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych

Konwencja Wyborcza do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych

W dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbędzie się Konwencja Wyborcza do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych.

WYNIK KONSULTACJI

WYNIK KONSULTACJI

W dniu 06.11.2012 r. zakończył się termin konsultacji w sprawie Projekt Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności