Dodany: 21.03.2005 Zmieniany: 22.08.2022
A A A

Gmina Sędziszów Młp. jest organem prowadzącym dla 13 szkół podstawowych, zespołu szkół (przedszkole i szkoła podstawowa) oraz 3 przedszkoli.

Obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, nie licząc klas „0”, realizuje  ok. 2100 uczniów.
W Osiedlu Wolica Piaskowa szkoła podstawowa i przedszkole funkcjonują w ramach zespołu szkół.
We wszystkich placówkach oświatowych istnieją pracownie internetowe lub komputerowe oraz biblioteki z dużą ilością woluminów. Większość placówek posiada do dyspozycji boiska przyszkolne, z roku na rok poprzez budowę sal gimnastycznych i boisk asfaltowych  poprawia się baza sportowa.  


W 6-ciu szkołach: SP Nr 2 i SP Nr 3  Sędziszów Młp., SP Zagorzyce Górne, SP Czarna Sędz., SP Krzywa, SP Nr 4 w Osiedlu Wolica Piaskowa działają stołówki, a w pozostałych placówkach oświatowych punkty żywieniowe. Wszystkie chętne dzieci mogą korzystać z ciepłego posiłku.

W przedszkolach - Nr 1 (wraz z oddziałem zamiejscowym w Wolicy Ługowej), Nr 2 w Sędziszowie Młp., w Osiedlu Wolica Piaskowa i Górze Ropczyckiej, łącznie o oddziałami „0” w szkołach podstawowych  - funkcjonuje utworzonych są  42 oddziały przedszkolne, w których opieką objętych jest 800 dzieci. W Sędziszowie Młp. funkcjonuje również 5 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza oko. 270 dzieci.

Z dniem 1 stycznia 1996 r. w momencie przejęcia przez samorząd szkół podstawowych do ich obsługi został powołany Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, przekształcony obecnie w Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.

W 6-iu szkołach: SP Nr 2 i SP Nr 3  Sędziszów Młp., SP Zagorzyce Górne, SP Czarna Sędz., SP Krzywa, ZS Sędziszów Młp. działają stołówki, a we wszystkich pozostałych szkołach punkty żywieniowe.

ZDJĘCIA

Od 1996 r. większość placówek oświatowych została poddana rozbudowie i modernizacji, a reforma oświaty wymusiła następne inwestycje:
2000 r.
- oddanie do użytku Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp
2001 r. 
- nadbudowa Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Będziemyślu
- nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.

2002 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędz.
2003 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej
2004 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej i 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej
2007 r.
- kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Będziemyślu

2008 r.
- oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2009 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim wraz z termomodernizacją i kapitalnym remontem budynku szkoły.
2011 r.
- termomodernizacja wraz z kapitalnym remontem budynków Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2013 r.
- oddanie do użytku Przedszkola w Wolicy Ługowej funkcjonującego jako oddział zamiejscowy PP Nr 1
2014 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z kapitalnym remontem budynku szkoły. 

Na terenie gminy pracuje w przeliczeniu na pełne etaty 287 nauczycieli oraz około 100 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze wykształcona, ok. 20% to nauczyciele mianowani, a ok. 70 % - dyplomowani. Wydatki na utrzymanie oświaty pochłaniają blisko połowę budżetu gminy. 

 

W mieście funkcjonują również dwie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach: 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi, istniejące w Sędziszowie Młp. od 1945 r. -
www.losedziszow.edu.pl
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego powstały w 1977 r. na bazie obiektów Liceum Sztuk Plastycznych, które w tym czasie zostało przeniesione do Rzeszowa.
http://zst.avx.pl/wp/

Stan aktualny na 1 grudnia 2014 r.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności