Dodany: 25.03.2005 Zmieniany: 28.09.2016
A A A

Gmina Sędziszów Młp. jest organem prowadzącym dla 3 gimnazjów, 12 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół (przedszkole i szkoła podstawowa) i 2 przedszkoli.

Spośród 3 gimnazjów, największe jest w Sędziszowie Młp., naukę w nim pobiera blisko 500 uczniów z miasta oraz okolicznych miejscowości: Będziemyśla, Borku Wielkiego, Góry Ropczyckiej, Kawęczyna Sędz., Klęczan, Wolicy Ługowej i Wolicy Piaskowej. Pozostałe dwa, funkcjonują w Czarnej Sędziszowskiej (163 uczniów) i Zagorzycach Górnych (143 uczniów). Pierwsze z nich skupia młodzież z Czarnej Sędz., Rudy, Cierpisza, Boreczku i Krzywej, drugie - z Zagorzyc Górnych i Dolnych oraz Szkodnej.

ZDJĘCIA

Obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, łącznie z klasami "0" realizuje  ok 1800 uczniów. W dwóch miejscowościach, w Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej szkoła podstawowa i przedszkole funkcjonują w ramach zespołu szkół.
W prawie wszystkich placówkach oświatowych istnieją pracownie internetowe lub komputerowe oraz biblioteki z dużą ilością woluminów. Większość placówek posiada do dyspozycji boiska przyszkolne, z roku na rok poprzez budowę sal gimnastycznych i boisk asfaltowych  poprawia się baza sportowa.   W 6-ciu szkołach: SP Nr 2 i SP Nr 3  Sędziszów Młp., Gimnazjum Sędziszów Młp., SP Zagorzyce Górne, SP Czarna Sędz., SP Krzywa, SP Wolica Piaskowa działają stołówki, a w pozostałych szkołach punkty żywieniowe, łącznie z wyżywienia razem z przedszkolakami korzysta ok. 2160  osób. Ze stołówki w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych korzystają również uczniowie z miejscowego Gimnazjum, ponadto są tam przygotowywane a następnie dowożone posiłki do szkół podstawowych z Zagorzycach Dolnych i Szkodnej, łącznie stołówka ta wydaje ok. 470 obiadów. Stołówka w  SP w Krzywej przygotowuje dziennie ok. 300 posiłków, z których korzystają dzieci ze szkół podstawowych w Krzywej, Kawęczynie Sędz., Klęczanach, Boreczku i Będziemyślu. Obiady do szkoły w Borku Wielkim i Górze Ropczyckiej dowożone są z sędziszowskiego gimnazjum.

 

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Sędziszowie Młp. dzieci w świetlicach szkolnych mają zapewnioną opiekę po lekcjach. W każdej placówce, zarówno w gimnazjach i szkołach podstawowych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe.
W przedszkolach - Nr 1 (wraz z oddziałem zamiejscowym w Wolicy Ługowej), Nr 2 w Sędziszowie Młp., w Wolicy Piaskowej i Górze Ropczyckiej - funkcjonuje łącznie 18 oddziałów, w których opieką objętych jest 358 dzieci.
Z dniem 1 stycznia 1996 r. w momencie przejęcia przez samorząd szkół podstawowych do ich obsługi został powołany Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

ZDJĘCIA

Od 1996 r. większość placówek oświatowych została poddana rozbudowie i modernizacji, a reforma oświaty wymusiła następne inwestycje:
2000 r.
- oddanie do użytku Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp
2001 r. 
- nadbudowa Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Będziemyślu
- nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.

2002 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędz.
2003 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej
2004 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej i 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej
2007 r.
- kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Będziemyślu

2008 r.
- oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2009 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim wraz z termomodernizacją i kapitalnym remontem budynku szkoły.
2011 r.
- termomodernizacja wraz z kapitalnym remontem budynków Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2013 r.
- oddanie do użytku Przedszkola w Wolicy Ługowej funkcjonującego jako oddział zamiejscowy PP Nr 1
2014 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z kapitalnym remontem budynku szkoły. 

Na terenie gminy pracuje w przeliczeniu na pełne etaty 287 nauczycieli oraz około 100 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze wykształcona, ok. 20% to nauczyciele mianowani, a ok. 70 % - dyplomowani. Wydatki na utrzymanie oświaty pochłaniają blisko połowę budżetu gminy. 

 

W mieście funkcjonują również dwie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach: 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi, istniejące w Sędziszowie Młp. od 1945 r. -
www.losedziszow.edu.pl
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego powstały w 1977 r. na bazie obiektów Liceum Sztuk Plastycznych, które w tym czasie zostało przeniesione do Rzeszowa.
http://zst.avx.pl/wp/

Stan aktualny na 1 grudnia 2014 r.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności