Spośród 3 gimnazjów, największe jest w Sędziszowie Młp., naukę w nim pobiera blisko 500 uczniów z miasta oraz okolicznych miejscowości: Będziemyśla, Borku Wielkiego, Góry Ropczyckiej, Kawęczyna Sędz., Klęczan, Wolicy Ługowej i Wolicy Piaskowej. Pozostałe dwa, funkcjonują w Czarnej Sędziszowskiej (163 uczniów) i Zagorzycach Górnych (143 uczniów). Pierwsze z nich skupia młodzież z Czarnej Sędz., Rudy, Cierpisza, Boreczku i Krzywej, drugie - z Zagorzyc Górnych i Dolnych oraz Szkodnej.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności