Obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, łącznie z klasami "0" realizuje  ok 1800 uczniów. W dwóch miejscowościach, w Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej szkoła podstawowa i przedszkole funkcjonują w ramach zespołu szkół.
W prawie wszystkich placówkach oświatowych istnieją pracownie internetowe lub komputerowe oraz biblioteki z dużą ilością woluminów. Większość placówek posiada do dyspozycji boiska przyszkolne, z roku na rok poprzez budowę sal gimnastycznych i boisk asfaltowych  poprawia się baza sportowa.   W 6-ciu szkołach: SP Nr 2 i SP Nr 3  Sędziszów Młp., Gimnazjum Sędziszów Młp., SP Zagorzyce Górne, SP Czarna Sędz., SP Krzywa, SP Wolica Piaskowa działają stołówki, a w pozostałych szkołach punkty żywieniowe, łącznie z wyżywienia razem z przedszkolakami korzysta ok. 2160  osób. Ze stołówki w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych korzystają również uczniowie z miejscowego Gimnazjum, ponadto są tam przygotowywane a następnie dowożone posiłki do szkół podstawowych z Zagorzycach Dolnych i Szkodnej, łącznie stołówka ta wydaje ok. 470 obiadów. Stołówka w  SP w Krzywej przygotowuje dziennie ok. 300 posiłków, z których korzystają dzieci ze szkół podstawowych w Krzywej, Kawęczynie Sędz., Klęczanach, Boreczku i Będziemyślu. Obiady do szkoły w Borku Wielkim i Górze Ropczyckiej dowożone są z sędziszowskiego gimnazjum.

 

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Sędziszowie Młp. dzieci w świetlicach szkolnych mają zapewnioną opiekę po lekcjach. W każdej placówce, zarówno w gimnazjach i szkołach podstawowych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe.
W przedszkolach - Nr 1 (wraz z oddziałem zamiejscowym w Wolicy Ługowej), Nr 2 w Sędziszowie Młp., w Wolicy Piaskowej i Górze Ropczyckiej - funkcjonuje łącznie 18 oddziałów, w których opieką objętych jest 358 dzieci.
Z dniem 1 stycznia 1996 r. w momencie przejęcia przez samorząd szkół podstawowych do ich obsługi został powołany Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności