Od 1996 r. większość placówek oświatowych została poddana rozbudowie i modernizacji, a reforma oświaty wymusiła następne inwestycje:
2000 r.
- oddanie do użytku Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp
2001 r. 
- nadbudowa Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Będziemyślu
- nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.

2002 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędz.
2003 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej
2004 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej i 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej
2007 r.
- kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Będziemyślu

2008 r.
- oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2009 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim wraz z termomodernizacją i kapitalnym remontem budynku szkoły.
2011 r.
- termomodernizacja wraz z kapitalnym remontem budynków Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2013 r.
- oddanie do użytku Przedszkola w Wolicy Ługowej funkcjonującego jako oddział zamiejscowy PP Nr 1
2014 r.
- oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z kapitalnym remontem budynku szkoły. 

Na terenie gminy pracuje w przeliczeniu na pełne etaty 287 nauczycieli oraz około 100 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze wykształcona, ok. 20% to nauczyciele mianowani, a ok. 70 % - dyplomowani. Wydatki na utrzymanie oświaty pochłaniają blisko połowę budżetu gminy. 

 

W mieście funkcjonują również dwie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach: 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi, istniejące w Sędziszowie Młp. od 1945 r. -
www.losedziszow.edu.pl
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego powstały w 1977 r. na bazie obiektów Liceum Sztuk Plastycznych, które w tym czasie zostało przeniesione do Rzeszowa.
http://zst.avx.pl/wp/

Stan aktualny na 1 grudnia 2014 r.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności