Dodany: 06.12.2014 Zmieniany: 02.01.2017 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

Na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp. funkcjonuje publiczny i niepubliczny system opieki zdrowotnej.

Publiczną służbę zdrowia świadczy w mieście:
Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 14, nr tel. 17 22 16 662. 
Przychodnia realizuje swoje zadania za pośrednictwem pracowni:
- ambulatoryjnej,
- endoskopii,
- rehabilitacyjnej.
W ramach Przychodni Rejonowej działają jej filie zamiejscowe w Będziemyślu, Czarnej Sędziszowskiej i w Zagorzycach.

 

 Szpital Powiatowy im. Ojca Pio w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 14, nr tel. 17 22 16 748 z Oddziałami:
- Chorób Wewnętrznych  nr tel. 17 22 20 830 - (liczba łóżek 40 oraz wydzielona 6- łóżkowa sala intensywnego nadzoru kardiologicznego),
- Neurologii nr tel. 17 22 20 840 -  (liczba łóżek 28 w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru),
- Chirurgii Planowej nr tel. 17 22 16 827 - (liczba łóżek 14  w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru).
Oddział Chirurgii Planowej rozpoczął działalność we wrześniu 2012 r. Na oddziale wykonywane są następujące zabiegi:
• wykonywane metoda laparoskopową,
• wykonywane metodą tradycyjną na jamie brzusznej,
• proktologiczne
• na powłokach ciała
• na układzie naczyniowym
• endoskopowe.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 14, nr tel. 17 22 26 060
W Zakładzie przebywają osoby (liczba łóżek 38) wymagające stałej, długoterminowej  opieki  i pielęgnacji oraz mające określone problemy zdrowotne.
Publiczna służba zdrowia funkcjonująca w naszej gminie zarządzana jest ZOZ Ropczyce.
http://www.zozropczyce.pl/

Ponadto w mieście funkcjonuje niepubliczna służba zdrowia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LIDER” w Sędziszowie Młp.
ul. 3-go Maja 29, nr tel. 17 22 16 362.
 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” Sp. j. J. Waśko, T. Marnik, R. Marć w Sędziszowie Młp.
ul. Solidarności 11, nr tel. 17 74 53 666.

W mieście działają również liczne gabinety lekarskie, stomatologiczne i rehabilitacyjne.

W Sędziszów Młp. przy ul. Kościuszki 20, funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych oraz Dzienne Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO”.  Filie obydwu ośrodków znajdują się w Wiercanach (gmina Iwierzyce).  Łącznie w zajęciach uczestniczy 63 stałych uczestników w tym 59 osób z miasta i gminy Sędziszów Młp. Nr tel. 17 22 16 534.
http://www.psouu.org.pl/

W gminie Sędziszów Młp. w miejscowości Ruda znajduje się Dom Pomocy Społecznej nr tel. 17 22 33 151 lub 17 22 33 113, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Statutowym celem pracy ośrodka jest pomoc mieszkańcom w godnym przeżyciu starości. Dom Pomocy Społecznej  wyposażony jest w 103 łóżka oraz posiada:
- gabinet fizykoterapii,
- gabinet balneologii,
- saunę,
- sale terapii zajęciowej,
- sale rehabilitacji,
- basen dostosowany dla osób niepełnosprawnych
- bibliotekę.
http://www.dpsruda.pl/

 

Na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp. wg wykazu z dnia 28 lutego 2014 r. funkcjonuje 8 aptek i punktów aptecznych.

28 lutego 2014 r. Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu w dni powszednie oraz harmonogramu dyżurów aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy – od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 5 stycznia 2015 r. 

Do pobrania:
WYKAZ APTEK W GMINIE SĘDZISZÓW MŁP.

 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności