Przebudowa drogi gminnej w Klęczanach

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 03.06.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Klęczanach2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 1 351,50 m2


- skropienie nawierzchni - 1 351,50 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 67,58 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
351,50 m2


- pobocza z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 255,00 m2.3.Wartość55 255,17 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana
6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności