Przebudowa i remont budynku Domu Sportu w Kawęczynie Sędziszowskim

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 24.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa i remont
budynku Domu Sportu w Kawęczynie Sędziszowskim2.Zakres inwestycjiZakres rzeczowy robót obejmuje: a) wyburzenie ścianek
wewnętrznych (działowych), b) przebudowę pomieszczeń istniejącego zaplecza
socjalnego, pokoju sędziów, magazynu sprzętu i pokoju trenera na: część
socjalną (szatnia z łazienkami), pomieszczenie trenera , pralnię oraz pokój
sędziów z łazienką, c) przebudowę części korytarza na magazyn sprzętu
sportowego, wc świetlic oraz kotłowni, d) osuszenie i zasypanie piwnicy pod
sceną, e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, f) wyburzenie posadzki i
wykonanie nowych wraz z podbudowami, g) remont schodów zewnętrznych, h)
wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nad salą sportową oraz zapleczem, i)
wykonanie nowego pokrycia dachowego nad salą sportową - płyta warstwowa gr.
15 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej, j) wykonanie nowych rynien i rur
spustowych w całym budynku, k) ocieplenie całego budynku 12 cm warstwą
styropianu w części właściwej i cokołowej i wykonanie nowych tynków o
strukturze typu baranek - część właściwa, tynków mozaikowych w części
cokołowej, l) ocieplenie 2 cm warstwą styropianu słupów oraz belki nad
słupami i stropu (wejście do budynku od strony północnej), wykonanie nowych
tynków mozaikowych - słupy i belka, tynków o strukturze typu baranek strop od
spodu, m) wykonanie nowych otworów w ścianach na nowe drzwi wewnętrzne,
montaż drzwi, n) skucie luźnych tynków, o) uzupełnienie braków w tynkach, p)
usunięcie starej farby ze ścian i sufitu, malowanie, q) przebudowę instalacji
elektrycznej i instalacji sanitarnej, r) wykonanie nowej instalacji c.o.3.Wartość941 122,35 złZadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)4.WykonawcaRemontowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy POKÓJ, ul. Przemysłowa
15, 39-100 Ropczyce5.Czas realizacji24.04.2014
r. - 31.10.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności