Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Dodany: 05.10.2018 Zmieniany: 23.11.2018 Zamieścił: Krzyszof Zgłobicki
A A A
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Sędziszów Młp., na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Uważa się je za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
Konsultacje trwają: od 12 października 2018 roku do 26 października 2018 roku. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został zamieszczony na stronie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolski www.bip.sedziszow-młp.pl oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1 oraz w Miejkim  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. ul. Sportowa 32. Wnioski pisemne dotyczące konsultacji można składać w terminie od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji  w Sędziszowie Młp.,  ul.Sportowa 32, lub na adres e-mailowy: mosir@scuw.sedziszow-mlp.pl. Po zakończeniu konsultacjiz ostanie sporządzone zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia ich przez Burmistrza Sędziszowa Młp..

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urządu Miejskiego w Sędziszowie Młp. www.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1 oraz w Miejkim  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. ul. Sportowa 32. .
Informacje w sprawie konsultacji: Marek Antosz, Dyrektor  Miejkiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. ul. Sportowa 32, adres e-mailowy: mosir@scuw.sedziszow-mlp.pl.
 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności