Rozpoczęcie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Dodany: 12.10.2016 Zmieniany: 12.10.2016 Zamieścił: Krzyszof Zgłobicki
A A A
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Sędziszów Młp., na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Uważa się je za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
Konsultacje trwają: od 12 października 2016 roku do 21 października 2016 roku.
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został zamieszczony na stronie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1.
Wnioski pisemne dotyczące konsultacji można składać w terminie od 12 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.,  ul. Rynek 1, lub na adres e-mailowy: um@sedziszow-mlp.pl.
Po zakończeniu konsultacji inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Sędziszowa Młp..

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urządu Miejskiego w Sędziszowie Młp. www.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1.
Informacje w sprawie konsultacji: Krzysztof Zgłobicki, inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ul. Rynek 1 pok. 7, tel. 17 745 36 18 e-mail: k.zglobicki@sedziszow-mlp.pl

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności