Wyniki konsultacji w sprawie "Programu współpracy ...."

Dodany: 17.11.2015 Zmieniany: 28.09.2016 Zamieścił: Krzyszof Zgłobicki
A A A
W dniu 13.11.2015 r. zakończył się termin konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Ponieważ nie wpłynął żaden wniosek ze strony organizacji pozarządowych powyższy projekt zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Sędziszowie Młp. na obradach najbliższej Sesji w dn. 27.11.2015 r.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności