OFERTA UKS MARBA SĘDZISZÓW MŁP.

Dodany: 24.09.2013 Zmieniany: 10.10.2013
A A A
Na podstawie art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Burmistrz Sędziszowa Młp. zamieszcza ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego MARBA.

Na podstawie art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Burmistrz Sędziszowa Młp. zamieszcza ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego MARBA Sędziszów Młp. ul. Ks. ST. Maciąga 3 39-120 Sędziszów Młp. na realizację zadania publicznego pn.: „Udział UKS MARBA Sędziszów Młp. we współzawodnictwie sportowym – III liga żeńska Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie”.


Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi do oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: oc@sedziszow-mlp.pl lub pisemnej, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Młp, Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp. lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 1.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności