Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 r. - wsparcie finansowe

Dodany: 10.04.2017 Zmieniany: 10.04.2017 Zamieścił: Krzyszof Zgłobicki
A A A

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zaprasza do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne2017”.
W ramach projektu planowane jest przeznaczenie 656.500,00 zł na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Projekt realizowany od 01 lutego do 31 grudnia 2017 r.  Odbiorcą projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne, które będą mogły ubiegać się o dotację na swoje działania.

Poza wsparciem finansowym w kwocie od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł w ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz promocja lokalnych inicjatyw.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach – sala konferencyjna, ul. Bursztyna 1 36-100 Ropczyce.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności