Sędziszowska Karta Seniora

Dodany: 26.01.2018 Zmieniany: 14.03.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
SĘDZISZOWSKA KARTA SENIORA
Mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą ubiegać się
o OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA, która uprawnia do ulg i zniżek zaoferowanych na terenie całego kraju przez Firmy, które przystąpiły do tego Programu.
Pomysłodawcą i organizatorem KARTY SENIORA jest Stowarzyszenie MANKO z Krakowa,
z którym Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podpisał porozumienie o współpracy.
 
WNIOSKI O KARTĘ SENIORA
Formularz zgłoszeniowy o KARTĘ SENIORA po wypełnieniu należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. – pokój nr 25 (II piętro) w godz. 7.30 – 15.30, tel. 17 2216 588
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w w/w biurze oraz ze strony internetowej: www.sedziszow-mlp.pl; www.bip.sedziszow-mlp.pl oraz www.mgops.sedziszow-mlp.pl
KARTĘ SENIORA odbiera się osobiście po okazaniu dowodu osobistego, właściciel karty musi ją podpisać.
 
PARTNERZY PROGRAMU
Firmy, instytucję, które zechcą przystąpić do Programu i zaoferują dla Seniorów ulgi i zniżki winny:
Przedsiębiorca otrzymuje w zamian:
  • wpis na listę firm honorujących KARTĘ SENIORA
  • certyfikat i naklejkę przystąpienia do Programu KARTA SENIORA
  • publikację danych adresowych i znaków firmowych wraz z wykazem ulg i zniżek na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
DRUKI DO POBRANIA
Regulamin przyznawania i korzystania w KARTY SENIORA
Wzór formularz dla Seniorów
Wzór formularz dla Firm
Wzór Karty Seniora
Wykaz Firm, które respektują KARTĘ SENIORA w Sędziszowie Młp.
Wykaz Firm, które respektują KARTĘ SENIORA na terenie całego kraju
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności