LGD ogłasza nabór

Dodany: 25.05.2018 Zmieniany: 25.05.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Zakres naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków:
od 11 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Lokalne kryteria wyboru operacji do pobrania na stronie internetowej LGD pod adresem www.partnerstwo5gmin.pl
Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32pkt./100 pkt.
LSR, formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność, umów o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl oraz stronie internetowej ARiMR pod adresem http://www.arimr.gov.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.
Limit środków dostępnych w naborze:
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 600 000,00 zł
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującą w obszary wiejskie

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności