Program "Przyjazny dom" - nabór wniosków 2018

Dodany: 27.02.2018 Zmieniany: 27.02.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018, stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.
Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.
Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów.

Komponent I
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

Komponent II
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.
 

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie:https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/748-program-qprzyjazny-domq-na-rok-2018
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności