Dodatkowy nabór na instalacje OZE

Dodany: 25.04.2018 Zmieniany: 25.04.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Dodatkowy nabór na instalacje OZE - „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Zapraszamy mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski do składania wniosków na dofinansowanie montażu systemów OZE z dofinansowaniem 70 % .
Wniosek złożony przez Gminę Sędziszów Małopolski w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. Projekt "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" polega na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców, montażu kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą oraz powietrznych pomp ciepła z zasobnikiem wodnym. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji.
Mieszkańcy Gminy mogą jeszcze składać wnioski na:
- instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kW (montowane na budynku mieszkalnym - VAT 8 %, montowane na innym budynku niż budynek mieszkalny lub na gruncie - VAT 23%),
- powietrzne pompy ciepła o mocy 5,3 kW + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200 l i min 300 l,
- kotły na biomasę (pellet)  o mocy 15 kW, 20 kW, 25 kW.
 
Zapraszamy chętnych do złożenia wniosku. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia: http://sedziszow-mlp.pl/pl/wydarzenia/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zakupu-i-montazu-instalacji-oze.html  .
 
Szczegóły dotyczące przetargu, jak również dane techniczne instalacji znajdują się na stronie Gminy Niwiska: http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=527 . Po przetargu zostanie podany teoretyczny okres realizacji, który nie może być dłuższy niż do końca 30 maja 2019r.
W przypadku pytań proszę o kontakt – Piotr Drozd – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych – tel. 17 74 53 636, mail: p.drozd@sedziszow-mlp.pl .

               
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności