Informacja Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

Dodany: 19.12.2022 Zmieniany: 19.12.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego informuje mieszkańców naszej gminy że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję nr WPN.6401.1.98.2022.KW.2 w dniu 5 grudnia 2022 r. zezwalającą na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników wilka Canis lupus, przez mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski bezpośrednio zagrożonych przez wilki w okresie od dnia dzisiejszego do 30 czerwca 2023 r.
W związku z wydaną decyzją, w przypadku zagrożenia mają Państwo możliwość, odstraszania wilków zgodnie z niżej wymienionymi warunkami wynikającymi  z cytowanej decyzji:
  1. Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców gminy bezpośrednio zagrożonych przez wilki oraz zainteresowane podmioty.
  2. Czynności wymienione w orzeczeniu decyzji, będą realizowane przy użyciu materiałów hukowych, rac i kołatek oraz broni pneumatycznej o energii pocisku poniżej 17 J przy użyciu amunicji niepenetracyjnej, a w przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia mogą być realizowane także przy użyciu broni palnej gładkolufowej z wykorzystaniem amunicji niepenetracyjnej.
  3. Realizacja wnioskowanych czynności nie może powodować uszkodzeń oraz okaleczeń płoszonych i niepokojonych zwierząt.
  4. Przy wykonywaniu czynności związanych z płoszeniem lub niepokojeniem wilków, zwierzęta te nie będą chwytane, odławiane lub zabijane.
  5. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.
Z realizacji przedmiotowego zadania Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego jest zobowiązany  do złożenia  sprawozdania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W związku z tym prosimy każdą osobę która podejmie się czynności wypłaszania wilków
o przekazanie do tut. Urzędu informacji obejmującej liczbę płoszonych wilków i  ich lokalizacji oraz zastosowanych metod i narzędzi wraz z dokumentacją w postaci załączonych nagrań lub zdjęć, potwierdzających każdorazowe zgłoszenie. Każda osoba płosząca wilki jest zobowiązana na bieżąco do przekazywania do tut. Urzędu powyższych informacji.


Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności