Informacja dotycząca odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II półroczu 2019 r.

Dodany: 25.06.2019 Zmieniany: 01.07.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Od dnia 1 lipca 2019 roku, ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/110/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku,  stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
 i odbieranymi selektywnie wynosi:
1) 14,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest mniejsza lub równa 5,
2) 13,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5,
natomiast  stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 25,00 zł brutto. 
W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele zamieszkałych nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie mają obowiązku składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z urzędu otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w dotychczas złożonej deklaracji.

Jednocześnie od dnia 1 lipca 2019 roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/111/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku, zwiększeniu ulega kwota częściowego zwolnienia  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) i wynosić ona będzie 3 złote od każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny zamieszkującej na tej nieruchomości.
Dotychczas złożone wnioski w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli  nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne zachowują moc prawną i zostaną z urzędu uwzględnione w przesyłanych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności