Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Dodany: 19.09.2022 Zmieniany: 19.09.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr SOiO.0052.147.2022.JM Burmistrza  Sędziszowa Małopolskiego dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Sędziszów Małopolski i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.
Gmina Sędziszów Małopolski złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.
 
Grzegorz Wszołek
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności