Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

Dodany: 05.07.2018 Zmieniany: 05.07.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.
Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z  2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:
•      z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
•      z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
•      z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
•      z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
•      z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
•      z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1,
bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności