L Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.12.2022 Zmieniany: 23.12.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
L Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2023:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani Anny Woźnickiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności