LGD ogłasza nabór wniosków

Dodany: 21.11.2017 Zmieniany: 21.11.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres naboru:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestniczenia w kulturze na poziomie lokalnym poprzez:
  1. Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.1)
  2. Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.2)
  3. Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (przedsięwzięcie 3.2.1)
Termin składania wniosków:
od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30
Lokalne kryteria wyboru operacji do pobrania na stronie internetowej LGD pod adresem www.partnerstwo5gmin.pl
Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.
LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.
Limity środków dostępnych w naborze:
  1. Przedsięwzięcie 3.1.1 – 50 000,00 zł
  2. Przedsięwzięcie 3.1.2 – 200 000,00 zł
  3. Przedsięwzięcie 3.2.1 – 50 000,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującą w obszary wiejskie

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności