LGD zachęca do składania wniosków

Dodany: 02.07.2018 Zmieniany: 02.07.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres naboru – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  poprzez:
  1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne (przedsięwzięcie 4.1.1)
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (przedsięwzięcie 4.2.1)
  3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 4.2.2)
Termin składania wniosków:
od 23 lipiec 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30
Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.
LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.
Limity środków dostępnych w naborze:
  1. Przedsięwzięcie 4.1.1 – 100 000,00 zł.
  2. Przedsięwzięcie 4.2.1 – 140 000,00 zł.
  3. Przedsięwzięcie 4.2.2 – 60 000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności