LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 06.03.2023 Zmieniany: 06.03.2023 Zamieścił: Anna Olech
A A A
LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 7 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 7:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów
Małopolski na rok 2023 nr L/513/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sędziszów Małopolski.
6. Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności