Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie

Dodany: 26.10.2017 Zmieniany: 26.10.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania. W Sędziszowie Małopolskim odbędzie się ono 13 listopada 2017 r. w MGOK o godz. 16.30.
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na projekty grantowe pn.:
  1. Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji
  2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski
zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkania informacyjno-szkoleniowe.
Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.
 
Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych
Lp. Data i godzina Gmina Miejsce
1. 06.11.2017 (poniedziałek)
godz. 1630
Ropczyce Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach
2. 07.11.2017 (wtorek)
godz. 1630
Dębica Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu
3. 08.11.2017 (środa)
godz. 1630
Czarna Centrum Kultury i Promocji w Czarnej
4. 10.11.2017 (piątek)
godz. 1630
Iwierzyce Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach
5. 13.11.2017 (poniedziałek)
godz.1630
Sędziszów Młp. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziszowie Małopolskim
PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA BENEFICJENTOM -  
UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!
 
Więcej informacji na stronie www.partnerstwo5gmin.ploraz w biurze LGD w Ropczycach ul. Rynek 1, tel. 17 22 10 069
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującą w obszary wiejskie
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności