Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE

Dodany: 28.10.2016 Zmieniany: 14.11.2016 Zamieścił: Anna Olech
A A A
W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 – Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) – Gmina Sędziszów Małopolski podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski”. Projekt polegał będzie na budowie instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Sędziszów Małopolski wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 31.10.2016r. do 18.11.2016r.
Miejsce składania wniosków  Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1 pok. nr 9 (Biuro Podawcze) w godz. od 8:00 do 15:30.
Prosimy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Naboru.
Dokumenty niezbędne do udziału w naborze dostępne na stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl oraz w wersji papierowej w pokoju nr 9 (Biuro Podawcze).
„Zgodnie z pkt I. Informacje ogólne ppkt 9 Regulaminu możliwe jest zarejestrowanie jedynie kompletnego wniosku, tzn. składającego się ze wszystkich wymaganych dokumentów”.

UWAGA!!!
Koszt oceny technicznej za każdą wnioskowaną instalację wynosi 100 zł brutto. Każda z wnioskowanych instalacji wymaga odrębnej oceny technicznej. Opłata za wykonanie oceny technicznej nie podlega zwrotowi, a Protokół z oceny technicznej pozostaje własnością mieszkańca i może być wykorzystany przy ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł.

 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności