Podpisano umowę na budowę wodociągu w Będziemyślu

Dodany: 02.09.2020 Zmieniany: 30.09.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
W dniu 28 sierpnia br. Burmistrz Gminy Sędziszów Małopolski Bogusław Kmieć podpisał umowę o dofinansowaniu projektu „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Będziemyślu - przysiółek Góry”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania Gospodarka wodno-ściekowa.
Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2019 obejmowała budowę:
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości całkowitej 2 221,0 mb,
- pompowni wody – w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej.
 
Wartość ogółem - 813 190,00 zł
Wydatki kwalifikowalne -  517 582,43 zł
Dofinansowanie w formie refundacji - 439 945,05 zł

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności