Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Dodany: 20.07.2021 Zmieniany: 20.07.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 62 188,00 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 
Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem   o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
 
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25,

- pod numerem telefonu 17 783 90 22, 17 22 16 588

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności