Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Dodany: 20.07.2021 Zmieniany: 20.07.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 128 520,00 zł.
Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Usługa opiekuna w programie „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
 
Uczestnik Programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25,

- pod numerem telefonu 17 783 90 20, 17 22 16 588

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności