Sędziszowska Telewizja Kulturalna

Dodany: 24.10.2018 Zmieniany: 01.03.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Gmina Sędziszów Małopolski zawarła z Narodowym Centrum Kultury umowę na realizację zadania pn. „Sędziszowska Telewizja Kulturalna” dofinansowanego w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków i rozszerzenie działalności kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim (MGOK) poprzez przebudowę pomieszczeń budynku i zakup niezbędnego wyposażenia. Przebudowa obecnie nie użytkowanych ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń, ma na celu pozyskanie dodatkowej przestrzeni, która zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności telewizyjnej, która stanowi jeden z działów MGOK.
Pomieszczenia obecnie wykorzystywane na potrzeby telewizji miejskiej zostaną z kolei przeznaczone na rozwijanie działalności kulturalnej m.in. utworzenie biblioteki repertuarowej, utworzenie klubu miłośników poezji, organizowanie warsztatów poetyckich. Ponadto pomieszczenia te będą również wykorzystywane przez działające w MGOK zespoły w celach przeprowadzania prób. Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń znacznie poprawi warunki działalności MGOK, oraz poprzez zakup niezbędnego wyposażenia pozwoli uatrakcyjnić jego ofertę programową.
 
Nazwa zadania: Sędziszowska Telewizja Kulturalna.
Okres realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.05.2019 r.
Całkowity koszt zadania: 404 350,00 zł.
Dofinansowanie: 190 000,00 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności