XL Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 23.10.2017 Zmieniany: 23.10.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XL Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  w zakresie inwestycji  o wartości przekraczającej  kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sędziszów Małopolski instrumentem płatniczym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadawania honorowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów Małopolski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/11 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności