XLI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 17.11.2017 Zmieniany: 17.11.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski w charakterze partnera  do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia ogólnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Węglowskiego w  Sędziszowie Małopolskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w  Sędziszowie Małopolskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Będziemyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Będziemyślu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boreczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boreczku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Borku Wielkim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej w  ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górze Ropczyckiej w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.  Marii Konopnickiej w  Kawęczynie Sędziszowskim w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im.  Marii Konopnickiej w  Kawęczynie Sędziszowskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klęczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klęczanach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzywej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzywej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szkodnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szkodnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wolicy Piaskowej w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej w ośmioletnią Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wolicy Piaskowej w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w  Zagorzycach Dolnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych.
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2016/2017.
22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności