XLVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.09.2022 Zmieniany: 23.09.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/471/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030 – aktualizacja”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” na lata 2022 - 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 w miejscowości Sędziszów Młp.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 w miejscowości Borek Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim obręb Wolica Ługowa, oznaczonej jako działki nr 948/1 za cenę wyższą niż ustalona w operacie szacunkowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/349/21 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności