XVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 13.02.2020 Zmieniany: 13.02.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku (środa) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
  o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIX zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Klęczany zatwierdzonej Uchwałą Nr V/87/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2019r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności