XXI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 25.06.2020 Zmieniany: 25.06.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2019                rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum    zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Ze względów na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w sali lustrzanej, Sesja odbędzie się bez zaproszonych gości, sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli. W Sesji udział wezmą jedynie Radni, kierownictwo Urzędu, kierownicy referatów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dn. 30 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2019 rok, o którym mowa w pkt. 6 porządku obrad.  W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa najpóźniej w dn. 29 czerwca 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej (Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 50 osób.
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności