XXIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 17.02.2021 Zmieniany: 17.02.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja o stanie służby zdrowia w Gminie Sędziszów Małopolski i Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu pn. "Wsparcie na starcie".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności