XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 18.11.2020 Zmieniany: 18.11.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sędziszów Małopolski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/248/20 Rady Miejskiej
  w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/256/20 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
  w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Sędziszowie Małopolskim.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2019/2020.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
 
Ze względów na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w sali lustrzanej, Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zaproszonych gości oraz z ograniczoną ilością kierowników jednostek i pracowników Urzędu.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności