XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 23.11.2016 Zmieniany: 23.11.2016 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. w Sędziszowie Małopolskim oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2017 – 2020”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani                   , Pana                        i Pana                       .
16. Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2015/2016.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności