XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 10.09.2021 Zmieniany: 10.09.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 16 września 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzednich Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2021 nr XXVIII/285/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl – budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Będziemyślu”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Czarna Sędziszowska - etap I.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2021 w miejscowości Sędziszów Młp. przy drodze krajowej Nr 94.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2021 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Wspólnej w miejscowości Sędziszów Młp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sędziszów Małopolski na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów Małopolski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności