Zgłoś się na bezpłatne szkolenie - przedłużony nabór

Dodany: 03.10.2018 Zmieniany: 06.11.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Sędziszów Małopolski? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Sędziszów Małopolski w ramach projektu „Sędziszów Małopolski – Cyfrowa Gmina”. Nabór został przedłużony i potrawa do końca listopada lub do wyczerpania miejsc.
Szkolenia będą prowadzone w ramach dwóch z następujących modułów szkoleniowych:
  1. „Rodzic w Internecie”.
  2. „Mój biznes w sieci”.
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”.
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
  6. „Rolnik w sieci”.
  7. „Kultura w sieci”.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 100. uczestników (osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminie Sędziszów Małopolski) w zakresie kompetencji cyfrowych. Ponadto zakłada zwiększanie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatne do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które zakończyły edukację szkolną, a nabyte przez nich kwalifikacje z zakresu umiejętności cyfrowych, pożądane na regionalnym i krajowym rynku pracy, wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 związanej z budową społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Sędziszów Małopolski – Cyfrowa Gmina” dostępne są poniżej (do pobrania) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Sędziszowie Małopolskim, tj. przy ul. Rynek 10 - ,,WARMET’’, pokój nr 5, 39-120 Sędziszów Małopolski.
Załącznik nr 1: Ankieta rekrutacyjna,
Załącznik nr 2: Deklaracja udziału w projekcie,
Załącznik nr 3:Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 4: Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie załączniki należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim.
Projekt „Sędziszów Małopolski – Cyfrowa Gmina” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności