Złote Gody 2023

Dodany: 10.01.2023 Zmieniany: 10.01.2023 Zamieścił: Anna Olech
A A A
USC w Sędziszowie Małopolskim przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Procedura nadania medali parom małżeńskim, które obchodzą jubileusz w 2023 r. została już uruchomiona, dlatego Małżonkowie, którzy osiągną wymagany staż oraz są zainteresowani otrzymaniem medalu w 2023 r., ponadto są mieszkańcami naszej Gminy, uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Sędziszowie Młp. (ul. Rynek 1, pokój nr 10, tel. 17 745 36 20) w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
Jubilaci, którzy osiągnęli 50 letni staż małżeństwa lub dłuższy, a do tej pory nie otrzymali medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, również mogą zgłosić chęć otrzymania tego medalu do USC w Sędziszowie Młp. w terminie wskazanym powyżej.
Zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani lub członkowie ich rodzin, wypełniając odpowiedni wniosek i wskazując imię i nazwisko osób, PESEL, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego a także adres jubilatów oraz telefon kontaktowy.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności