Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dodany: 15.07.2020 Zmieniany: 10.05.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
4 grudnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).
Fundusz Dróg Samorządowych (dalej jako Fundusz) jest następcą rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowi, począwszy od roku 2019, instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej.
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107641 R - ulica Solidarności w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi -  245 mb
Koszt całkowity  -  520 878,08 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 403 848,00 zł
 


 
 
Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie ulic Wspólnej i Wesołej w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi – 1.337 mb
Koszt całkowity – 4.869.001,01 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 3.149.236,00 zł
 
 Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim Długość drogi – 741 mb
Koszt całkowity zadania wg umowy z wykonawcą firmą STRABAG Sp. z o.o.  8 762 399,28 zł
Wartość  dofinansowania – 3 995 063,00 zł


Budowa drogi gminnej – połączenia komunikacyjnego ul. prof. St. Kota z ul. Jana Pawła II, budowa oświetlenia i odwodnienia, przebudowa sieci gazowej, zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej i elektrycznej w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi – 109 mb
Koszt całkowity – 392.253,24 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 231.406,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez:
- przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Szkolna (szkoła), nr drogi 107 609 R,
- przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wspólna (rondo), nr drogi 107 552 R,
- przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Fabryczna (rondo), nr drogi  107 657 R,
- przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kroczki (rondo), nr drogi107 652 R,
- przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kroczki (Safran),  nr drogi 107 652 R.
 
Koszt całkowity – 1.085.837,59 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 567.489,66 zł


 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności