Wypalanie traw

Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.

Postępowanie podczas silnych wiatrów

Postępowanie podczas silnych wiatrów

W przypadku zbliżającego się huraganu przede wszystkim należy przygotować budynek poprzez: zabezpieczenie otworów okiennych, drzwi (najlepiej wykonać to poprzez zabicie deskami lub płytami drewnianymi). Bezwzględnie należy wyłączyć prąd w budynku, wygasić

Jak zachować się w razie pożaru

Jak zachować się w razie pożaru

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.

Jak postępować w przypadku wypadku drogowego

Jak postępować w przypadku wypadku drogowego

Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku wypadku drogowego.
Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

Imprezy masowe

Imprezy masowe

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy.

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci

Powódź, która w lipcu 1997 r. nawiedziła Polskę, dotknęła nie tylko osoby dorosłe; bezlitośnie uderzyła też w dzieci. W wielu krajach często nawiedzanych przez powodzie ( i inne kataklizmy) powstały swego rodzaju „katechizmy” dla dzieci.

Terroryzm

Terroryzm

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi.

Powódź

Powódź

Porady w czasie powodzi.

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności